Οργάνωση διαβάσματος

Πολλοί μαθητές παραπονιούνται για έλλειψη χρόνου για την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων τους.


Η αλήθεια είναι ότι οι μαθητές έχουν πλέον πολλές εξωσχολικές δραστηριότητες και παράλληλα πολλές απαιτήσεις από το σχολείο. Μέσα σε αυτή την καθημερινότητα είναι απαραίτητο να εντάσσεται και ελεύθερος χρόνος για την κοινωνικοποίηση και για απασχόληση με τις δραστηριότητες που ευχαριστούν το παιδί ή τον έφηβο. 

Για να γίνουν όλα αυτά με επιτυχία χρειάζεται συγκεκριμένο πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις υποχρεώσεις των μαθητών το οποίο μπορεί να φτιαχτεί σε συνεργασία με τον μαθητή και τους γονείς.
Συνήθως πολύ απλές λύσεις αλλά και η δέσμευση από μέρους του μαθητή μπορούν να οδηγήσουν σε μια πιο εύκολη καθημερινότητα με λιγότερες εντάσεις και λιγότερο άγχος.